Att köpa en värmepump

En värmepump kan spara upp till 80% av energikostnaden jämfört med direktverkande el eller olja. 
Investeringen betalar sig på 3-6 år beroende på hur mycket energi huset kräver. 
Med solceller på taket kan du tillverka din egen el och minska mängden köpt el.
Men det finns många fallgropar - anlita därför alltid en certifierade värmepumpsinstallatör:
  • vilken sort värmepump passar ditt behov?
  • har du rätt förutsättningar? 
  • vilket effekt och energibehov har du?
  • varmvattenbehov och komfort?
  • ekonomi, finansiering och skattefrågor
Orion är certifierade värmepumpsinstallatörer. Vi hjälper dig igenom projektet från start.

Intresseanmälan


Ring:
08-21 03 03