justera värmekurva

 Meny  Text  Bild
 0 Välj INOMHUSKLIMAT
(rulla med ratten och tryck OK)
 
1 Välj 1.9 AVANCERAT  
1.9 Välj 1.9.1. VÄRMEKURVA  
1.9.1 Rulla med ratten tills kurvans nummer blir vit.  
1.9.1 Tryck OK så blir den grön.
Rulla med ratten till önskat värde och 
tryck OK - siffran skall bli vit igen
 
  Återgå till huvudmenyn genom att trycka upprepade gånger på returknappen