Luft-luft värme‎ > ‎

Standardinstallation

Standardinstallaton kostar 6.900 kronor (innan ROT avdrag): Följande ingår:

 A  5 meter kylrör och styrkabel mellan inne respektive utedel
 B  5 meter dräneringslang från innerdel, används vid kyldrift sommartid
 C  1 st väggkonsoll inkl vibrationsdämpare
 D  4 meter kanal för att dölja rör på tex fasaden
 E  1 st vägganslutning för att dölja hål vid genomföring
 F  1 st vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras
 G  Elinstallation till befintlig dosa eller vägguttag inom 7 meter 
 H  1 st håltagning trä/tegel (yttervägg)
 I  Drifttagning
 J  Genomgång med kunden av funktioner, under förutsättning att kunden är hemma vid installationen
 K  Huset/lokalen nås med bil
 M  Framkomlighet till och fritt från hinder - inkl snö - vid arbetsplats
Tillkommande kostnader i samband med standardinstallationen (sek inkl moms)
För varje extra meter rör inkl. efterfyllning    353
För varje extra meter elkabel 95
 Utedel förberedd för två innerdelar tillkommer för innerdel 2 inklusive 5 meter rör 2 670
 Fler än två innerdelar offert
 Kondensvattenpump inkl. 1 timmes montering   1 869
 Montering av värmekabel i tråg  525
Montering av värmepumpsskydd 520
 Utbyggnad av elcentral inkl material 2 500
 Bilersättning utöver ingående antal mil (per mil)  55
 Ersättning för bilresa utöver ingående antal mil (per timme) 450
 Håltagning i betong /sten tjocklek < 200 mm 2 750
 Håltagning i betong/sten - tjocklek >200 mm (per timme) 750
 Håltagning i eternit, blandad sten o.d. (per timme)     750
 Montage av utedel på tak offert
Vid installationer på öar tillkommer kostnader för transporter och restid Installation på öar 
där servicebil ej kan medföras tillkommer förutom ovan 1 200 kronor  

Vid byte till markstativ tillkommer 650 kronor. Dessutom måste kund gjuta ett eget 
betongfundament i måtten: 100 x 60 cm, placerat ca 10 cm  från yttervägg. 
Kund kan också ha ett underlag av plattor eller  dylikt viktigt är att underlaget är stabilt). 765: -