Luft-vatten värme


KLARAR KYLA NER TILL -25°C

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 80 %.

Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat.

                 Orion rekommenderar 
Nibe F2120 med VVM 310/320


NIBE F2120 - ETT GENOMBROTT I EFFEKTIVITET

Nibes nya F2120-serie luft/vatten-värmepumpar utgör ett verkligt genombrott inom house warming med ett SCOP-värde på mer än 5,0. Eller på ren svenska: pumparna ger fem gånger så mycket värme, på årsbasis, som ett elektriskt element som använder samma mängd energi.