Ventilationsvärme


VÄRM HUSET MED VENTIALTIONSLUFT

Principen för frånluftsvärmepumpar är i grunden väldigt enkel. Men vår utveckling av tekniken har med åren skapat allt mer sofistikerade och avancerade produkter. Parallellt med detta har våra värmepumpar blivit allt enklare att installera och använda. De sköter sig i princip själva, år efter år.

Nibes ventilationsvärmepumpar dominerar marknaden på grund av effektivitet och enkelhet. Orion hjälper dig att välja rätt produkt och installera dem. 


Orion installerar 
- Frånluftsvärmepumpar
- Från- och tillluftsvärmepumpar
- FTX-aggregat