Nyheter‎ > ‎

Test av frånluftsvärmepumpar

skickad 27 dec. 2012 02:10 av Fredrik Forssberg
Nibe vinner även Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar - både för stora och små hus. Myndigheten har mätt årsvärmefaktorn och värmefaktorn för varmvatten. Valet är enkelt - Nibe 750. 
 
Frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor är effektiv och sparar mest i större hus med högre energibehov. Den kan spara som mest 65 procent och årsvärmefaktorn är som högst 3,0. Det finns värmepumpar som har tre gånger högre tomgångsförluster än andra när de värmer vattnet.  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsvarmepumpar-2012/?tab=2&child=323